MeslekMensupları Taşıma Ruhsatını Kimler Alır

 

http://www.esilah.com/ adresinden alınmıştır.

Mesleği gereği Silah Tasıma Ruhsatı talep eden herkes, ikamet ettiği yer İlçe Emniyet Müdürlüğüne aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler.

1) Silah taşıma, silah satin veya devir alma talebine iliskin İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe,
2) Vukuatli nüfus kayit örnegi,
3) Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdani asli müracaat esnasinda aranacak, diger belgelerle birlikte karsilastirma yapildiktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdaninda vatandaslik numarasi bulunmayanlardan vatandaslik numarasi istenecektir),
4 ) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
5) Silah ruhsatı istek formu,
6) Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,
7) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
8) İkametgah belgesi (İkamet ettiği yerin Polis Merkezinden mühürlü ve amir imzalı)

91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin “Tasima Ruhsatı Verilebilecek Diğer Meslek Mensupları” baslıklı 9` nu maddesine göre tasıma ruhsatı talep eden is veya meslek sahipleri için gerekli diğer belgeler:

9 uncu maddenin birinci fıkrasının:

1- Fahri Temsilciler:
Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı,

2- Basın Mensupları:
Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı, sari basın kartı fotokopisi

3- Kuyumcu ve sarraflar:
* Yaptığı isten dolayı vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
* Oda kayıt belgesi, işyeri ruhsat fotokopisi,
* Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya fotokopisi,
* Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul kararı,

4- Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, yivsiz av tüfeği imalathanesi ve ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri:
* Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
* Yapılan isten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

Bu işyerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden:
* Is sahibinin yazılı müracaatı, İşyeri sahibinden istenen belgeler,
* Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,, güvenlik belgesi fotokopisi,

5- Banka Müdürleri:
Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayili görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir. )

6- Pilotlar:
Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi,

7- Yıllık satış tutarı (ciro):
* Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı, serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı,
* Kar zarar cetveli ve bilanço,
* Ticaret sicil gazetesinde en son yayımlanan şirket ana sözleşmesi,
* Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi,

8- Arazi sahipleri:
* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
* Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
* Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,

9- Sürü sahipleri:
* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
* Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
* Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı,

10- Müteahhitler:
* Is deneyim (is bitirme/is durum) belgesi,
* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
* Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
* Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

11- Akaryakıt istasyonu sahipleri:
* Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi
* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
* Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
* Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

12- Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satısı yapanlar:
* Is sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
* Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,
* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
* Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,

13- Sigortalı olarak en az 50 isçi çalıştıranlar:

- Is sahiplerinden;
* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
* Çalıştırılan isçi şayisini ve primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,
* Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
* Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

- Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden;
* Is sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı
* Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, yapılan ise dair vergi dairesi yazısı,

14- Poligon sahipleri:

- Is sahiplerinden;
* İsletme ruhsatı fotokopisi,
* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
* Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
* Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

- Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden;
* Is sahiplerinden istenen belgeler,
* İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
* Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,

15- Müze ve anıtları koruyan bekçiler:
* Kişi/kurumun yazılı müracaatı
* Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri,
* Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,

16- Aricilik yapanlar:
* Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
* Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
* 2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecek),
* Ariciliğin meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,

17- Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler:
* Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
* Oda kayıt belgesi ,
* Is sahibinin yazılı müracaatı,
* Depo izin belgesi fotokopisi,
* Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,

18- Asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlarından ayrılanlar:
* Ayrılış seklini belirten kurum yazısı,


19- Dövize ilişkin işlem yapanlar:
* Banka ve Kambiyo Genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi,
* Oda kayıt belgesi, Vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi,

20- Avukatlardan:
* Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı, (Mülga:09.06.2006-Bakanlık 2006/52 Genelge ile)
* (Mülga:09.06.2006-Bakanlık 2006/52 Genelge ile)

21- Noterlerden:
* Noterlik belgesi fotokopisi,
* Vergi dairesi yazısı

22- Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri:
* Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
* Görevle ilgili seçim tutanağı,

23- En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar:
* Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
* Il/ilçe seçim kurulu yazısı


24- En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar:
* Valilik veya Kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
* Il/ilçe seçim kurulu yazısı

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !